Căm mon, bây bê~~~ Đến đây tỏ tình với bạn đi~~~


Người ta làm, mình cũng phải làm không lại ganh không ngủ được :))

Tất cả các loại gạch đá, hoa cỏ, tím trai, thủ thỉ, tâm tình, cảm nhận về bạn Sâu hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến bạn Sâu và Pinky Palace.

Mọi người cứu việc tung chưởng =))

Tên không bắt buộc, nhưng confession là bắt buộc đấy nha.

Này thì >>> Confession <<<

Advertisements

5 thoughts on “Căm mon, bây bê~~~ Đến đây tỏ tình với bạn đi~~~

Đã đóng bình luận.