Phiếu khảo sát


Phiếu khảo sát

Mọi người bớt chút thời gian làm giúp mình phiếu khảo sát này nhé :)

Phiếu khảo sát

Cảm ơn mọi người rất nhiều

Advertisements

24 thoughts on “Phiếu khảo sát

  1. đã làm, Sâu nên thêm phần hiện người được khảo sát có đang dùng smtphone hok, hoặc đang dùng điện thoại gì với tính năng ra sao ý :D
    Như thế kết quả survey của bạn có tính tham khảo nhiều hơn ^^
    Chúc làm bài có kết quả tốt nhé <3

  2. đã làm, Sâu nên thêm phần hiện người được khảo sát có đang dùng smtphone hok, hoặc đang dùng điện thoại gì với tính năng ra sao ý :D
    Như thế kết quả survey của bạn có tính tham khảo nhiều hơn ^^
    Chúc làm bài có kết quả tốt nhé <3

Đã đóng bình luận.