[Ebook] Hệ thống sủng phi_Chu Nữ


EBOOK LẦN TRƯỚC BỊ TRÙNG 2 CHƯƠNG 81, ĐÂY LÀ EBOOK MỚI SỬA LẠI, AI DOWN VỀ ĐỂ Ủ PHÂN, NHẦM, Ủ MƯU THÌ DOWN LẠI NHÁ!!!

HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Hệ thống sủng phi

Thể loại: Hệ thống, sủng, YY, cung đấu làm nền :v

Độ dài: 107 chương cả ngoại truyện

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

Giới thiệu:
Continue reading “[Ebook] Hệ thống sủng phi_Chu Nữ”

Advertisements

[Hệ thống sủng phi] Chương 107 (Hết)


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

Hệ thống sủng phi

Chương 107:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 107 (Hết)”

[Hệ thống sủng phi] Chương 106


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

Tuổi trẻ đã qua, nay hắn thậm chí không buông nổi một lời hứa hẹn kết tóc đồng sinh.
Tuổi trẻ đã qua, nay hắn thậm chí không buông nổi một lời hứa hẹn kết tóc đồng sinh.

Chương 106:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 106”

[Hệ thống sủng phi] Chương 105


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

883050_547896135243480_351153452_o

Chương 105:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 105”

[Hệ thống sủng phi] Chương 104


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1476004_664086920291067_963576478_n

Chương 104:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 104”

[Hệ thống sủng phi] Chương 103


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1175179_626980884001671_423738712_n

Chương 103:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 103”

[Hệ thống sủng phi] Chương 102


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

622020_473868509312910_1771907181_o

Chương 102:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 102”

[Hệ thống sủng phi] Chương 101


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

Nàng còn ở đây. Nàng vẫn luôn chờ hắn.
Nàng còn ở đây.
Nàng vẫn luôn chờ hắn.

Chương 101:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 101”

[Hệ thống sủng phi] Chương 100


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

Cả đời này, chỉ cầu không hối tiếc. Nắm tay cùng đi, không rời không bỏ, cùng sống cùng chết.
Cả đời này, chỉ cầu không hối tiếc.
Nắm tay cùng đi, không rời không bỏ, cùng sống cùng chết.

Chương 100:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 100”

[Hệ thống sủng phi] Chương 99


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

bóng người trong lòng hiện ra càng rõ ràng, hắn nhắm mắt lại mặc gió quất vào mặt đau rát, lại không cách nào vượt nổi cơn đau trong lòng
…bóng người trong lòng hiện ra càng rõ ràng, hắn nhắm mắt lại mặc gió quất vào mặt đau rát, lại không cách nào vượt nổi cơn đau trong lòng…

Chương 99:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 99”