[Ebook] Ta mới là sủng phi_Cao Thượng


Ta mới là sủng phi

Tác giả: Cao Thượng

Ta mới là sủng phi 2

Thể loại: SỦNG, cung đấu cũng có tẹo

Độ dài: 99 chương

Edited by Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí trên https://thanhdaocac.wordpress.com

Giới thiệu:

Mạc Yên Nhiên không thể nào ngờ rằng, chỉ nhờ giả vờ giả vịt mà đã chiếm được tấm chân tình của Thẩm Sơ Hàn, lẽ nào nàng xuyên không thật sự chỉ vì yêu đương với Hoàng Đế?

Có nằm mơ cũng không ngờ Hoàng Đế là người thế này: “Khanh Khanh mau tới đây, để lang quân hôn một cái.”

Bệ hạ, khí phách cao quý lạnh lùng mười phần đã nói lúc trước đâu rồi?

Sau này lại phát hiện Hoàng Hậu nương nương cũng là người thế này: “Di Phi mau tới đây, bản cung muốn nghe ngươi kể mấy câu chuyện cổ tích kia.”

Nương nương, đoan trang hiền lành, tươi mát thoát tục đã bàn lúc trước đâu rồi?

Đừng để ý đến ta, ta muốn yên tĩnh, cũng đừng hỏi ta “yên tĩnh” là ai.

*Khanh: cách gọi thân mật giữa vợ chồng.

~~> Link Download <~~

PRC | EPUB | PDF

P/s: Đừng tin giới thiệu, toàn lừa nhau cả đấy =))

Advertisements

[Chương 99] Ta mới là sủng phi


Ta mới là sủng phi

Tác giả: Cao Thượng

Edited by Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí trên https://thanhdaocac.wordpress.com

Quyển thứ ba: Thiên bất tuyệt nhân nguyện

279101_473868445979583_1086872254_o

Chương 99:
Continue reading “[Chương 99] Ta mới là sủng phi”

[Chương 98] Ta mới là sủng phi


Ta mới là sủng phi

Tác giả: Cao Thượng

Edited by Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí trên https://thanhdaocac.wordpress.com

Quyển thứ ba: Thiên bất tuyệt nhân nguyện

901973_561833983849695_983876574_o

Chương 98:
Continue reading “[Chương 98] Ta mới là sủng phi”

[Chương 97] Ta mới là sủng phi


Ta mới là sủng phi

Tác giả: Cao Thượng

Edited by Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí trên https://thanhdaocac.wordpress.com

Quyển thứ ba: Thiên bất tuyệt nhân nguyện

1011875_591909420842151_1016443599_n

Chương 97:
Continue reading “[Chương 97] Ta mới là sủng phi”

[Chương 96] Ta mới là sủng phi


Ta mới là sủng phi

Tác giả: Cao Thượng

Edited by Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí trên https://thanhdaocac.wordpress.com

Quyển thứ ba: Thiên bất tuyệt nhân nguyện

11103276101c031af0o

Chương 96:
Continue reading “[Chương 96] Ta mới là sủng phi”

[Chương 95] Ta mới là sủng phi


Ta mới là sủng phi

Tác giả: Cao Thượng

Edited by Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí trên https://thanhdaocac.wordpress.com

Quyển thứ ba: Thiên bất tuyệt nhân nguyện

1198744529226e717fo

Chương 95:
Continue reading “[Chương 95] Ta mới là sủng phi”

[Chương 94] Ta mới là sủng phi


Ta mới là sủng phi

Tác giả: Cao Thượng

Edited by Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí trên https://thanhdaocac.wordpress.com

Quyển thứ ba: Thiên bất tuyệt nhân nguyện

1181836920e9a4adc9o

Chương 94:
Continue reading “[Chương 94] Ta mới là sủng phi”

[Chương 93] Ta mới là sủng phi


Ta mới là sủng phi

Tác giả: Cao Thượng

Edited by Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí trên https://thanhdaocac.wordpress.com

Quyển thứ ba: Thiên bất tuyệt nhân nguyện

1101617533c8375828o

Chương 93:
Continue reading “[Chương 93] Ta mới là sủng phi”

[Chương 92] Ta mới là sủng phi


Ta mới là sủng phi

Tác giả: Cao Thượng

Edited by Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí trên https://thanhdaocac.wordpress.com

Quyển thứ ba: Thiên bất tuyệt nhân nguyện

112217777111b304dbo

Chương 92:
Continue reading “[Chương 92] Ta mới là sủng phi”

[Chương 91] Ta mới là sủng phi


Ta mới là sủng phi

Tác giả: Cao Thượng

Edited by Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí trên https://thanhdaocac.wordpress.com

Quyển thứ ba: Thiên bất tuyệt nhân nguyện

1188554535e0a0819co

Chương 91:
Continue reading “[Chương 91] Ta mới là sủng phi”