[Chương 69/69] Xin lỗi nhé, cút rồi! (END)


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Ngoại truyện: Nhật ký trưởng thành thú vị của Tiêu Nhục Nhục.

(*Nhục = Thịt :v)

Đợi đến khi bạn nhỏ Tiêu Nhục Nhục đủ lớn để hiều được hai chữ này ảnh hưởng đến hình tượng của nàng lớn mức nào, nàng muốn vãn hồi cũng đã quá muộn, trong vòng ba trăm dặm xung quanh Xuyên Vân cốc, ngay cả con lợn rừng mới sinh cũng biết nàng tên Tiêu Nhục Nhục.
Đợi đến khi bạn nhỏ Tiêu Nhục Nhục đủ lớn để hiều được hai chữ này ảnh hưởng đến hình tượng của nàng lớn mức nào, nàng muốn vãn hồi cũng đã quá muộn, trong vòng ba trăm dặm xung quanh Xuyên Vân cốc, ngay cả con lợn rừng mới sinh cũng biết nàng tên Tiêu Nhục Nhục.

Continue reading “[Chương 69/69] Xin lỗi nhé, cút rồi! (END)”

Advertisements

[Chương 68/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 68: Sự sơ sót hoa lệ.

600552_388734377897844_1959521475_n

Continue reading “[Chương 68/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương 67/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 67: Cùng giường.

6aa3df83gw1e8bsbvzvovj20zg0l9dme

Continue reading “[Chương 67/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương 66/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 66: Quyết đấu.

cf65b619dc4aaa4359ea01ff7819a9e2

Continue reading “[Chương 66/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương 65/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 65: Hoa lửa.

208_2

Continue reading “[Chương 65/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương 64/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 64: Phong hồi lộ chuyển.

886099_639729012726858_998801337_o

Continue reading “[Chương 64/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương 63/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 63: Niềm vui gặp lại.

1071674_276982502445064_723053188_o

Continue reading “[Chương 63/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương 62/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 62: Cố nhân tới.

20-breakfree_vol_4-_page059

Continue reading “[Chương 62/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương 61/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 61: Hạnh phúc nho nhỏ.

Cha cũng nói nàng ngốc, có gì không tốt. Nàng ngốc, hắn ngốc, tuyệt phối.
Cha cũng nói nàng ngốc, có gì không tốt.
Nàng ngốc, hắn ngốc, tuyệt phối.

Continue reading “[Chương 61/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương 60/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Ngoại truyện: Quái y tiền truyện.

Đôi khi, quỹ đạo vận mệnh tương tự đến đáng ngạc nhiên. Duyên phận từ đó bắt đầu.
Đôi khi, quỹ đạo vận mệnh tương tự đến đáng ngạc nhiên.
Duyên phận từ đó bắt đầu.

Continue reading “[Chương 60/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”