[Chương thứ ba mươi bốn] Hoạn phi thiên hạ


Hon phi thiên h

Tác gi: Thanh Thanh Du Nhiên

Edited by Pink Lady & LinhMaroon

Truyn được đăng ti min phí ti: https://thanhdaocac.wordpress.com vàhttp://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ ba mươi bốn: Tư tình (Trung)

859401_539365356096558_1615553649_o

Continue reading “[Chương thứ ba mươi bốn] Hoạn phi thiên hạ”

Advertisements

[Chương thứ ba mươi ba] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Thanh Thanh Du Nhiên

Edit by Pink Lady & LinhMaroon

Chương thứ ba mươi ba: Tư tình (Thượng)

4835746dha716fb35287c&690

Ngoài cửa sổ bỗng vọng đến tiếng rơi xuống nước “bõm” một cái, Tây Lương Mạt có chút kinh ngạc nhưng vẫn ngồi yên tựa như không biết gì, ở nơi này, muốn sống lâu dài thì có vài thứ không thể nhìn được.

Continue reading “[Chương thứ ba mươi ba] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương thứ ba mươi hai] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên

Edited by Pink Lady & LinhMaroon

Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com vàhttp://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ ba mươi hai: Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh (Bốn)

1385092_655944027772023_665087407_n (1)

Continue reading “[Chương thứ ba mươi hai] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương thứ ba mươi mốt] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Thanh Thanh Du Nhiên

Edit by Pink Lady & LinhMaroon

Chương thứ ba mươi mốt: Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh (Ba)

4835746dhc3ee63cd9789&amp

Lúc nàng cúi đầu xuống, có thể cảm giác ánh mắt của Bách Lý Thanh đang đặt trên đỉnh đầu của mình, mang theo một tia hứng thú.

Continue reading “[Chương thứ ba mươi mốt] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương thứ ba mươi] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên

Edited by Pink Lady & LinhMaroon

Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ ba mươi: Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh (Hai)

a

Continue reading “[Chương thứ ba mươi] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương thứ hai mươi chín] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Thanh Thanh Du Nhiên

Edit by Pink Lady & LinhMaroon

Chương thứ hai mươi chín: Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh (Một)

yaya (120)

“Cứu mạng…” Tiếng hô yếu ớt của Tây Lương Mạt giữa những âm thanh ồn ào huyên náo của mọi người lại chuẩn xác lọt vào lỗ tai của Tư Lưu Phong.

Continue reading “[Chương thứ hai mươi chín] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương thứ hai mươi tám] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên

Edited by Pink Lady & LinhMaroon

Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com vàhttp://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ hai mươi tám: Tây Lương Đan rơi xuống nước

1017221_591906320842461_549091238_n

Continue reading “[Chương thứ hai mươi tám] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương thứ hai mươi bảy] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Thanh Thanh Du Nhiên

Edit by Pink Lady & LinhMaroon

Chương thứ hai mươi bảy: Cung yến

yaya (7)

Tư Lễ Giám?

Continue reading “[Chương thứ hai mươi bảy] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương thứ hai mươi sáu] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên

Edited by Pink Lady & LinhMaroon

Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com vàhttp://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ hai mươi sáu: kinh hồn trên phố.

1444_654871231212636_1913937206_n

Continue reading “[Chương thứ hai mươi sáu] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương thứ hai mươi lăm] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Thanh Thanh Du Nhiên

Edit by Pink Lady & LinhMaroon

Chương thứ hai mươi lăm: Tâm lý vặn vẹo

yaya (157)

“Ta không ăn! Ta không ăn!” Tây Lương Đan ngồi trên chiếc nệm mềm ở trong Từ đường, tay áo như nước vung lên, hất toàn bộ thức ăn trên mặt bàn rầm một tiếng rớt hết xuống đất, gương mặt xinh đẹp bởi vì tức giận mà càng thêm mỹ lệ bức người.

Continue reading “[Chương thứ hai mươi lăm] Hoạn phi thiên hạ”