[Hệ thống sủng phi] Chương 74


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

Duyên sâu, tình càng sâu
Duyên sâu, tình càng sâu

Chương 74:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 74”

Advertisements

[Hệ thống sủng phi] Chương 73


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1174055965039c26c7l

Chương 73:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 73”

[Chương thứ một trăm linh lăm] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ một trăm linh lăm: Gặp lại không nhận ra.

118431851399934e60o

“Vì sao phải đi Lạc Dương, chẳng phải Quận Chúa đã để Bạch ma ma và mọi người đi Lạc Dương thu hút sự chú ý của Thiên Tuế gia sao?” Bạch Ngọc khó hiểu nhìn Tây Lương Mạt.
Continue reading “[Chương thứ một trăm linh lăm] Hoạn phi thiên hạ”

[Hệ thống sủng phi] Chương 72


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

11733813456afa3c24o

Chương 72:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 72”

[Hệ thống sủng phi] Chương 71


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1109317076a2cf7434o

Chương 71:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 71”

[Hệ thống sủng phi] Chương 70


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

10830526_870251129674644_5579038459754561906_o

Chương 70:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 70”

[Hệ thống sủng phi] Chương 69


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

6191_591911054175321_258129687_n

Chương 69:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 69”