[Hệ thống sủng phi] Chương 62


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1486109_678736748826084_1682642157_o

Chương 62:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 62”

[Hệ thống sủng phi] Chương 61


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1187600373cb0e5fb0o

Chương 61:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 61”

[Chương thứ một trăm linh một] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ một trăm linh một: Cửu Thiên Tuế Công Chúa điện hạ.

882958_679586285407797_1807404839_o

Bách Lý Thanh vừa đi Liên công công liền đến mời Tây Lương Mạt rời khỏi Tu Hành Điện.
Continue reading “[Chương thứ một trăm linh một] Hoạn phi thiên hạ”

[Hệ thống sủng phi] Chương 60


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

110661811023d12007o

Chương 60:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 60”

[Hệ thống sủng phi] Chương 59


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1380011_655944101105349_1373586209_n

Chương 59:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 59”

[Hệ thống sủng phi] Chương 58


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

118760046138fd0520o

Chương 58:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 58”

[Hệ thống sủng phi] Chương 57


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1926828_728180797215012_750884014_n

Chương 57:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 57”