[Chương thứ một trăm] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

 

Chương thứ một trăm:

1169632808a38f7e8cl

Khi Tây Lương Mạt đến linh đường, bên trong chỉ còn mấy gã sai vặt trông coi trốn trong góc lười biếng nói chuyện phiếm.
Continue reading “[Chương thứ một trăm] Hoạn phi thiên hạ”

[Hệ thống sủng phi] Chương 56


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

Một người không hay ho còn gọi là không hay ho, hai người cùng nhau không hay ho thành trong lòng không vui, nhưng một đám người cùng bị phạt lại thành không có chuyện gì, nói đến cùng, đây là vấn đề cân bằng tâm lý.
Một người không hay ho còn gọi là không hay ho, hai người cùng nhau không hay ho thành trong lòng không vui, nhưng một đám người cùng bị phạt lại thành không có chuyện gì, nói đến cùng, đây là vấn đề cân bằng tâm lý.

Chương 56:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 56”

[Hệ thống sủng phi] Chương 55


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1175935908bf16c9e3o

Chương 55:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 55”

[Hệ thống sủng phi] Chương 54


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1111621969baf2e75ao

Chương 54:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 54”

[Hệ thống sủng phi] Chương 53


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1043944_591911287508631_563557630_n

Chương 53:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 53”

[Chương thứ chín mươi chín] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ chín mươi chín: Cám dỗ.

"lấy ơn báo oán, lấy gì trả ơn?"
“lấy ơn báo oán, lấy gì trả ơn?”

Cổ họng Tây Lương Tĩnh ngòn ngọt, một luồng tanh ngọt từ khóe miệng rỉ ra. Hắn che miệng lau đi màu đỏ tươi trên khóe môi, trong lòng lạnh buốt. Hắn bình tĩnh nhìn Tĩnh Quốc Công, đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn không dám tin cùng cảm giác bi thương.
Continue reading “[Chương thứ chín mươi chín] Hoạn phi thiên hạ”

[Hệ thống sủng phi] Chương 52


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1511951_688309281202164_1624789747_o

Chương 52: Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 52”