[Chương thứ một trăm linh một] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ một trăm linh một: Cửu Thiên Tuế Công Chúa điện hạ.

882958_679586285407797_1807404839_o

Bách Lý Thanh vừa đi Liên công công liền đến mời Tây Lương Mạt rời khỏi Tu Hành Điện.
Continue reading “[Chương thứ một trăm linh một] Hoạn phi thiên hạ”

[Hệ thống sủng phi] Chương 60


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

110661811023d12007o

Chương 60:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 60”

[Hệ thống sủng phi] Chương 59


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1380011_655944101105349_1373586209_n

Chương 59:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 59”

[Hệ thống sủng phi] Chương 58


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

118760046138fd0520o

Chương 58:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 58”

[Hệ thống sủng phi] Chương 57


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1926828_728180797215012_750884014_n

Chương 57:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 57”

[Chương thứ một trăm] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

 

Chương thứ một trăm:

1169632808a38f7e8cl

Khi Tây Lương Mạt đến linh đường, bên trong chỉ còn mấy gã sai vặt trông coi trốn trong góc lười biếng nói chuyện phiếm.
Continue reading “[Chương thứ một trăm] Hoạn phi thiên hạ”

[Hệ thống sủng phi] Chương 56


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

Một người không hay ho còn gọi là không hay ho, hai người cùng nhau không hay ho thành trong lòng không vui, nhưng một đám người cùng bị phạt lại thành không có chuyện gì, nói đến cùng, đây là vấn đề cân bằng tâm lý.
Một người không hay ho còn gọi là không hay ho, hai người cùng nhau không hay ho thành trong lòng không vui, nhưng một đám người cùng bị phạt lại thành không có chuyện gì, nói đến cùng, đây là vấn đề cân bằng tâm lý.

Chương 56:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 56”