[Hệ thống sủng phi] Chương 49


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

119874445201ee8f4fo

Chương 49:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 49”

[Hệ thống sủng phi] Chương 48


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

10547105_810636172302807_4727261780749741038_o

Chương 48:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 48”

[Hệ thống sủng phi] Chương 47


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

11122481713fa48933o

Chương 47:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 47”

[Hệ thống sủng phi] Chương 46


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

119746806620bdd6a3o

Chương 46:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 46”

[Chương thứ chín mươi tám] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ chín mươi tám: Không ai tốt đẹp.

“Có thể chịu được những gì người khác không thể chịu mới có thể làm được những việc người khác không thể làm, có thể có được thứ người khác không thể có.”
“Có thể chịu được những gì người khác không thể chịu mới có thể làm được những việc người khác không thể làm, có thể có được thứ người khác không thể có.”

Tây Lương Mạt hoàn toàn đứng hình, nàng có thể tưởng tượng bản thân bay ra ba mét dưới chưởng của hắn, nhưng không cách nào ngờ được hắn sẽ bị thương trong tay mình.
Continue reading “[Chương thứ chín mươi tám] Hoạn phi thiên hạ”

[Hệ thống sủng phi] Chương 45


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

Có một số người, một khi đã gặp gỡ, ngươi sẽ hiểu được, đời này không thể không có nàng.
Có một số người, một khi đã gặp gỡ, ngươi sẽ hiểu được, đời này không thể không có nàng.

Chương 45:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 45”

[Hệ thống sủng phi] Chương 44


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

114631729257c2fab6o

Chương 44:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 44”