[Chương thứ mười lăm] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Thanh Thanh Du Nhiên

Edit by Pink Lady & LinhMaroon

Chương thứ mười lăm: Độc kế của Tây Lương Sương (Thượng)

yaya (39)

“Tỷ tỷ trừng ta làm gì, cũng đâu phải là ta đoạt biểu ca, là nghe được lúc đứa nô tỳ Bạch Nhụy bên cạnh Tây Lương Mạt kia lén nói chuyện với người ta đấy chứ.”

Continue reading “[Chương thứ mười lăm] Hoạn phi thiên hạ”

Advertisements

[Chương 68/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 68: Sự sơ sót hoa lệ.

600552_388734377897844_1959521475_n

Continue reading “[Chương 68/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương thứ mười bốn] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên

Edited by Pink Lady & LinhMaroon

Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ mười bốn: Hôn sự của Mạt tỷ nhi (hạ)

yaya (112)

Continue reading “[Chương thứ mười bốn] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương 67/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 67: Cùng giường.

6aa3df83gw1e8bsbvzvovj20zg0l9dme

Continue reading “[Chương 67/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương thứ mười ba] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Thanh Thanh Du Nhiên

Edit by Pink Lady & LinhMaroon

Chương thứ mười ba: Hôn sự của Mạt tỷ nhi (Trung)

1016114_591911067508653_6582241_n

Sớm ngày hôm đó, Tây Lương Đan sai người đi lấy một túi mẫu đơn trắng hiếm có giao cho Tây Lương Mạt, lệnh cho nàng làm một chút phấn son từ mẫu đơn.

Continue reading “[Chương thứ mười ba] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương thứ mười hai] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên

Edited by Pink Lady & LinhMaroon

Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ mười hai: Hôn sự của Mạt tỷ nhi (thượng)

1395225_648691021830657_1413777059_n

Continue reading “[Chương thứ mười hai] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương 66/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 66: Quyết đấu.

cf65b619dc4aaa4359ea01ff7819a9e2

Continue reading “[Chương 66/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”

[Chương thứ mười một] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Thanh Thanh Du Nhiên

Edit by Pink Lady & LinhMaroon

Chương thứ mười một: Tiểu yến xem mắt (hạ)

922688_591913030841790_474076183_n

Đã thấy Tây Lương Mạt khẽ ngước mặt lên, dịu dàng uyển chuyển lễ độ nói: “Bẩm phu nhân, Mạt Nhi bình thường cũng không đọc nhiều sách lắm, chỉ theo các tỷ muội đọc được chút Nữ tắc, Nữ giới, Nữ huấn, lúc thêu thùa rảnh rang cũng xem ít Tứ thư, Nữ sử để biết điều lễ thức.”

Continue reading “[Chương thứ mười một] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương thứ mười] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên

Edited by Pink Lady & LinhMaroon

Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com và http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ mười: Tiểu yến xem mặt (thượng)

1161697937402787eeo

Continue reading “[Chương thứ mười] Hoạn phi thiên hạ”

[Chương 65/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!


Xin lỗi nhé, cút rồi!

Tác giả: Duyệt Vi

Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa

Chương 65: Hoa lửa.

208_2

Continue reading “[Chương 65/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!”