[Hệ thống sủng phi] Chương 42


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1188554520000c8626o

Chương 42:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 42”

[Chương thứ chín mươi bảy] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ chín mươi bảy: Ai cũng có bí mật.

1190468935f6205eb0o

Tây Lương Mạt nhìn Hà ma ma, đây là lần đầu tiên nàng thấy vẻ không chào đón trên mặt Hà ma ma.
Continue reading “[Chương thứ chín mươi bảy] Hoạn phi thiên hạ”

[Hệ thống sủng phi] Chương 41


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1511756_709020729131019_1418996202_n

Chương 41:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 41”

[Hệ thống sủng phi] Chương 40


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1198330045cca266f4o

Chương 40:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 40”

[Hệ thống sủng phi] Chương 39


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1169631595329635ael

Chương 39:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 39”

[Chương thứ chín mươi sáu] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ chín mươi sáu: Phong hồi lộ chuyển.

1151000786cf293d87o

Tĩnh Hương sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lập tức kéo Tây Lương Mạt chạy lên trên: “Không xong, Thiếu Vương Phi, chúng ta mau lên trên xem đi!”
Continue reading “[Chương thứ chín mươi sáu] Hoạn phi thiên hạ”

[Hệ thống sủng phi] Chương 38


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

190917_474306369269124_1691789199_o

Chương 38:
Continue reading “[Hệ thống sủng phi] Chương 38”