[Hệ thống sủng phi] Chương 67


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

110931743839f4105do

Chương 67:
Tiếp tục đọc “[Hệ thống sủng phi] Chương 67”

Advertisements

[Hệ thống sủng phi] Chương 66


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1186997424168b45e7o

Chương 66:
Tiếp tục đọc “[Hệ thống sủng phi] Chương 66”

[Hệ thống sủng phi] Chương 65


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

10959829_912714888761601_108880957345121894_n

Chương 65:
Tiếp tục đọc “[Hệ thống sủng phi] Chương 65”

[Chương thứ một trăm linh ba] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ một trăm linh ba: Chạy trốn thuận lợi.

11130862460c1cf1aeo

Xe ngựa phủ giấy dầu lung la lung lay cuối cùng cũng dừng lại trước một khách sạn bình dân nhỏ, người đánh xe là một ma ma trung niên, bà ngẩng đầu nhìn khách sạn bình dân rồi lại nhìn sắc trời, sau đó nhảy xuống xe nói với người trong xe: “Hôm nay sắc trời đã muộn, nghỉ tạm ở đây đi, ngày mai lại đi tiếp.”
Tiếp tục đọc “[Chương thứ một trăm linh ba] Hoạn phi thiên hạ”

[Hệ thống sủng phi] Chương 64


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1199731415c92e5b0cl

Chương 64:
Tiếp tục đọc “[Hệ thống sủng phi] Chương 64”

[Hệ thống sủng phi] Chương 63


HỆ THỐNG SỦNG PHI

Tác giả: Chu Nữ

Chuyển ngữ bởi Sâu a.k.a Pink Lady

Truyện được đăng tải miễn phí tại https://thanhdaocac.wordpress.com

1186997459f8f4423ao

Chương 63:
Tiếp tục đọc “[Hệ thống sủng phi] Chương 63”

[Chương thứ một trăm linh hai] Hoạn phi thiên hạ


Hoạn phi thiên hạ

Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Truyện được đăng tải miễn phí tại: https://thanhdaocac.wordpress.com

http://linhmaroon.wordpress.com

Chương thứ một trăm linh hai: Lửa giận của Công Chúa điện hạ.

11902013815f25c553l

Bầu không khí căng thẳng trên đại điện hoàn toàn không truyền tới nha môn doanh mã, Tây Lương Mạt chờ trước cửa cung một lúc lâu mới nhìn thấy Mị Thất chậm rì đánh xe ngựa ra, Bạch Ngọc ngồi bên sườn xe vẻ mặt phiền muồn, còn Tiểu Lục Tử thì không thấy đâu.
Tiếp tục đọc “[Chương thứ một trăm linh hai] Hoạn phi thiên hạ”